□ dostawa i dobór chemii dla oczyszczalni

projektowanie i budowa przemysłowych
   podczyszczalni ściekó
w

prasy do odwadniania osadów

 instalacje dozujące

kolektory słoneczne, odzysk ciepła

□ fachowe doradztwo